رودخانه جنگلی
در روایتی از امام رضا (ع) نقل شده که فرمود : «الطیب نشره و العسل نشره، و الرکوب نشره و النظر الی الخضره نشره؛(58)بوی خوش، عسل، سوارکاری و نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و شادی می شود.. بر طبق این نقل، نگاه به مناظر جذاب و سرسبز گیاهان برخی از بیماری ها را روحی و روانی را از بین می برد و افسردگی ها و غمها را می زداید. چنان که تشریح منعای واژه «نشره» مؤید آن است : نشره چیزی است که موجب آرامش وراحتی اعصاب. می شود، پس از آن که دچار بیماری و افسردگی شده است.
نظرات کاربران
UserName