جنگل زمستانی
رای اندازه‌گیری مقدار بارش برف معمولاً از باران سنجهای استاندارد استفاده می‌شود. اینکار با برداشتن قیف و سیلندر درونی باران سنج برای ورود برف به داخل باران سنج انجام می‌شود . ممکن است مایعی ضد یخ برای آب شدن برف و یخی که در دهانه باران سنج جمع شده اضافه شود. پس از پایان بارش برف و یا پر شدن لوله باران سنج ، لوله را خالی و مقدار برف را اندازه‌گیری میکنند .
نظرات کاربران
UserName