تاثیر گذارترین عکس تاریخ
‍ این عکس لقب تاثیر گذارترین عکس تاریخ را گرفت و برنده جایزه پولیتزر شد،
کودک از کمپ کمک‌های سازمان بین الملل که حدود یک کیلومتر فاصله داشت. کرکس منتظر است که کودک بمیرد تا او را بخورد. این عکس دنیا را شوکه کرد و هیچ‌کس نمی‌ داند چه بلایی سر کودک آمد حتی خود عکاس کوین کارتر که مکان را بعد از گرفتن عکس ترک کرد.
او سه ماه بعد از شدت افسردگی خود‌کشی کرد.
نظرات کاربران
UserName