فیل‌های مادر
پارک ملی لوآنگوای جنوبی، زامبیا/

کِن گیگر/

فیل‌های مادر شگفت‌انگیز هستند. آنها نه تنها از فرزندان خود محافظت می‌کنند و به آنها غذا می‌دهند، بلکه به آنها فرصت می‌دهند تا به بازی و اکتشاف بپردازند. این فیل کوچک شور و شوق آن را داشت تا پرندگان کنار حفره‌های آب موجود در پارک ملی لوآنگوای جنوبی، زامبیا، را تعقیب کند.
نظرات کاربران
UserName