دو چیتای جوان
پارک ملی سرنگتی، تانزانیا/

فرنس لنتینگ/

دو چیتای جوان که برادرند، خم شده‌اند تا از یک گودال آب واقع در پارک ملی سرنگتی آب بنوشند. چیتاها احتمالا می‌توانند مدتی طولانی بدون نوشیدن آب زنده بمانند و در عوض، به خونی که از طعمه‌ی خود می‌آشامند بسنده کنند؛ اما آنها فرصت نوشیدن آب را هم از دست نمی‌دهند.
نظرات کاربران
UserName