عکسی از یک کوه‌یخی
یک کوه یخی که حدود ۷۶ متر آن در این عکس قابل مشاهده است. تصور کنید که ۹۰‎٪ آن زیر سطح آب قرار گرفته است!
نظرات کاربران
UserName