ساحل شهر گلوگاه
ساحل شهر گلوگاه، مازندران، ایران

محمد مهیمنی

زمانی نه چندان دور شاید کمتر از پنج سال پر از آب بود قایقها رفت و آمد داشتند مردم روی اسکله کنار آب عکس میگرفتند.بچه ها توی دریا شنا میکردند اما حالا آب حدودا یک کیلومتر عقب نشینی کرده.ساحل خشک شده.قایق ها به گل نشستند.از اون شور و نشاط فقط تابلوهای راهنمایی مانده که روش نوشته شده (به دریای آرام گلوگاه خوش آمدید).
نظرات کاربران
UserName