سمنان، ایران
زیبایی‌های ایران پایانی ندارد، اما بعضی از نقاط ایران تمام زیبایی‌ها را یک جا دارد. خط‌الراس خرونرو، مرز جنگل و کویر، یکی از این مناطق زیباست که این بار با اقیانوس ابر من را غافلگیر کرد. این خط‌الراس به دلیل قرار گرفتن در میان دو اقلیم متفاوت، یکی گرم و خشک، دیگری مرطوب و معتدل، در اغلب موارد توسط دریایی از ابر احاطه می‌شود و به یکی از مناطق گردشگری و پربازدید تبدیل شده‌است. اما متاسفانه زیبایی و بکر بودن این منطقه به‌شدت در معرض خطر قرار گرفته‌است. گردشگر‌هایی به این منطقه سرازیر می‌شوند، اغلب زباله‌های زیادی را به جای می‌گذارند و خروج خودرو‌های بسیار از جاده‌های اصلی، موجب تخریب مراتع منطقه شده‌است.
نظرات کاربران
UserName