حبس پلاستیکی
حبس پلاستیکی، زندانی با دوام هزار سال، بند و سلولی که همه ما را اسیر خواهد کرد اگر فکری برای رهایی نکنیم.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پلاستیک

عمومی

تصاویر مرتبط