لباس‌های محلی سراسر دنیا که باید ببینید
غلب لباس های سنتی دنیا مد روز نیستند. آن‌ها برخاسته از صدها بلکه هزاران سال سنت هستند که با تغییر فصل محو نمی‌شوند. مانند منجوق‌دوزی‌ها ماسایی‌های سرنگتی، دستارهای آبی رنگ طوارق
نظرات کاربران
UserName