مسموم‌‌کردن حیات وحش آفریقا
در کنیا و دیگر نقاط آفریقا برخی از کاربرد‌های سم عبارتند از: کشتن جانوران کوچک برای مصرف خوراکی (که تاثیرش روی سلامت انسان هنوز مشخص نشده)، شکار فیل و کرگدن برای بهره‌برداری از عاج و شاخ‌هایشان، و دستیابی به اعضای حیوانی جهت تهیه‌ی دارو‌های سنتی. کاربرد ناراحت‌کننده‌ی دیگر سم از رویارویی انسان با حیوانات وحشی حاصل می‌شود ــ مانند زمانی که یک شیر یا کفتار دام را می‌کشند، یا فیلی که زمینی را تخریب می‌کند ــ و این امر معمولا با یک آفت‌کش انجام می‌شود چون آفت‌کش‌ها ارزان، در دسترس و کشنده هستند.

نظرات کاربران
UserName