صیادان پروانه

صیادی در جزیره‌ی باکان اندونزی نمونه‌های صیدش را براساس گونه مرتب می‌کند تا آن‌ها را در بالی بفروشد. پروانه‌ها از آن‌جا به سرتاسر آسیا صادر می‌شوند و به مجموعه‌داران سراسر دنیا می‌رسند.
نظرات کاربران
UserName