رونمایی از کتاب و سامانه سراج
رونمایی از چهار کتاب جدید «فاز اول اطلس مهندسی جنگ جهاد»، «حال خونین دلان»، «جاده امن هور»، «پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد»، سامانه سراج و نرم افزار چند رسانه‌ای شهید اسدالله هاشمی، همزمان با هفته جهادکشاورزی
نظرات کاربران
UserName