ایران هرکاری بخواهد انجام می دهد
اگر می خواستیم سلاح هسته ای هم بسازیم امریکا قادر به جلوگیری نبود
نظرات کاربران
UserName