باغبان ژن‌ها
سالروز‌ درگذشت پروفسور محمد‌علی مولوی، پدر علم ژنتیک ایران
پروفسور مولوی نخستین شخصی بود که علم ژنتیک را به ایران آورد و برای مدت سه سال این علم را رایگان در ایران تدریس و در مدت فعالیت خود سه مرکز ژنتیک در ایران راه‌اندازی کرد.
نظرات کاربران
UserName