موشک عماد
در طول ۳۷ سال گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی صنایع دفاعی و نظامی ایران همواره شاهد پیشرفت ها و جهش هایی بوده است؛ این مسئله تاحدی است که می توان ادعا کرد که هر روزه شاهد پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در عرصه توان دفاعی هستیم.
نظرات کاربران
UserName