موشک های «اسرائیل زن» ایران
با توجه به اخبار و گزارش های اعلام شده از سوی نیروهای مسلحف تا امروز باید سه گانه «شهاب»، «قدر» و «سجیل» را موشک های اسرائیل زن ایران دانست؛ موشک هایی که از فاصله دور به سمت سرزمین های اشغالی شلیک می شوند و البته اینها به جز موشک های پیشرفته ایست که امروز در اختیار مقاومت اسلامی منطقه قرار دارد
نظرات کاربران
UserName