زمان حال را دریابیم
امام على عليه السلام:
گذشته ی امروزت سپرى شد
و آينده‏اش مورد ترديد است
و زمان حال غنیمت است
ماضي يَومِكَ فائتٌ، وآتيهِ مُتَّهَمٌ، ووَقتُكَ مُغتَنَمٌ

غررالحكم، حدیث 9840
نظرات کاربران
UserName