خشونت پلیس فرانسه
ماهاست که هر شنبه مردم عادی در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت برگزار می کنند اما پلیس با خشونت تمام پاسخ آنها را می دهد.
نظرات کاربران
UserName