خط و نگارگری
قطعه ای نفیس و بسیار با کیفیت از شاهنامه طهماسبی که در موزه متروپلیتن نگهداری می شود مربوط به جنگ با پادشاه مکران
نظرات کاربران
UserName