اقرار به رسالت و ولایت بهتر از ثروت
تفسیر آیه 58سوره یونس
نظرات کاربران
UserName