شکار لحظه ها
این تصاویر جالب مربوط است به تصاویری ازعکاسان حرفه ای از سراسر جهان که همواره در تلاش شکار لحظه های و سوژه های دیدنی و حتی گاهی خطرناکند و این بار خود سوژه عکاسی شده اند.
نظرات کاربران
UserName