گزارش تصویری از نجات معجزه آسای بچه شیر توسط مادر فداکار
در این صحنه مادر فداکار حاضر نمی‌شود گریه‌های پسر بچه کوچک خود را که در حال افتادن از صخره است، تحمل کند و به‌همین‌خاطر دست به خطر زده و بچه خود را نجات می‌دهد. ژان فرانسیس لارگوت عکاسی از ماسای ماتای کنیا است که با این صحنه تراژیک روبرو شده و شروع به عکاسی کرد.
نظرات کاربران
UserName