پیشنهاد غذا برای سحری
مقداری آرد گندم را بدون روغن با حرارت غیرمستقیم تفت داده؛ به همان اندازه سبوس گندم را نیز جداگانه تفت دهید؛ مواد تهیه شده را با اندکی خرما، شیر یا عسل مخلوط نمایید.
میتوان سویق را به تنهایی و یا بعد از غذاهای سنگین به جهت هضم غذا مصرف کرد.
افزودن مقداری روغن زیتون به سویق نیز مفید است.
نظرات کاربران
UserName