جنگل و رودخانه زمستانی
از امام کاظم(ع) نیز روایت شده که فرمود: «ثلاثة یجلین البصر، النظر الی الخضرة و النظر الی الماء الجاری و....؛ نگاه به گیاهان خرم و سرسبز، چشم را جلا می دهد و بر روشنایی آن می افزاید.» گاهی احتمال داده می شود که مراد از این گونه روایات این است که نگاه کردن بر سبزی و خرمی گلها و گیاهان، بر بصیرت آدمی می افزاید و چشم دل را روشن می سازد.
نظرات کاربران
UserName