بسکتبال
بسکتبال ورزش توپ و تور، عکس بسیار با کیفیت و نگاه عکاس در این عکس برای زاویه خطوط قابل تامل است
نظرات کاربران
UserName