عالِم فاسد عالَم را متعفن می‌کند
جمله‌ای سنگین از امام خمینی (ره):
اذا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ العالَم
عالِم فاسد عالَم را متعفن می‌کند؛ در جهنم از تعفن عالِم پناه می‌برند به آتش! ۱۱اسفند
نظرات کاربران
UserName