تذهیب روی جلد
یک جلد لاکی نفیس قدیمی با نگاره های تذهیبی مطلا
نظرات کاربران
UserName