مذاکره روی نقاط قوت!!!
هیچ ایرانی با شعور و غیرتمندی روی نقاط قوت خود مذاکره نمی کند
نظرات کاربران
UserName