پلیس درمرکز« سَپْکا» در البرز
سردار مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، صبح دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ از مرکز آموزش ویژه سگ های پلیس درمرکز « سپکا » در استان البرز بازدید کرد.سگ پلیس کار آزموده که به اختصار« سَپْکا »نامیده می شود، یکی از واحد های تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از زیر مجموعه پلیس پیشگیری ناجا است که در بسیاری از ماموریت های پلیس حسب مورد ایفا وظیفه می کند که از این میان می توان به کشف مواد مخدر،کشف مواد منفجره و ... اشاره کرد. سگ های آموزش دیده غالباً از کشور فرانسه وارد ایران شده و مربیان می بایست اصول اولیه فرمان به سگ را به زبان فرانسوی آموزش دیده و از سگ واگذار شده بخواهند تا نسبت به انجام فرامین و آموزش ها فرمانپذیر شوند.
عکس: امیرحسین خادمی
نظرات کاربران
UserName