تمرین تیم ملی تیراندازی (تفنگ و تپانچه)
تمرین تیم ملی تیراندازی ایران، در ورزشگاه آزادی، برای حضور در مسابقات جهانی مونیخ در حال پیگیری است. در این رقابت ها سهمیه المپیک 2020 توکیو توزیع می شود.
عکس: سارا رجایی
نظرات کاربران
UserName