درختی تنها هنگام غروب

تماشای گیاهان خرم و سرسبز و نگاه به مناظر جذاب آنها، از مواردی است شریعت اسلام بدان دعوت نموده است، و تعبیرهای پیشوایان معصوم (ع) نیز در بیان فوائد فراوان این نعمت های خدادادی (گیاهان)، بسار حیرت انگیز است.قرآن کریم در چندین آیه، گیاهان را شادی آفرین دانسته و آنها را به بهجت انگیزی توصیف می کند قرآن کریم می فرماید: و تری الارض هامده، فإذا انزلنا علیها الماء اهتزّت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج؛ زمین را مرده و فسرده می بینی و چون آب باران بر آنها فرستیم، بجنبد و بر دمد و انواع گیاهان زیبا و شادی آفرین برویاند

نظرات کاربران
UserName