رمضان بهار قرآن
کسی که یک آیه از قرآن در این ماه بخواند ثواب کسی دارد که در ماه های دیگر ختم قرآن کرده باشد
نظرات کاربران
UserName