توصیه برای افراد گرم و تر
کسانی که مزاج گرم و تر دارند نیز مانند صفراوی مزاج ها از گرمی و حرارت ناشی از روزه‌داری در امان نیستند! امّا تحمّل این حرارت برای افراد گرم و تر راحت تر بوده؛ بدن آن ها در نتیجه روزه‌داری به سلامتی نزدیک می شود.
نظرات کاربران
UserName