توصیه برای افراد گرم و خشک
از آنجایی که روزه گرفتن باعث افزایش حرارت بدن می‌شود، این افراد می‌بایست از غذاها و میوه های سرد و چیزهایی که حرارت را فرو می نشانند، بیشتر استفاده کنند.
نظرات کاربران
UserName