درس‌های رمضان
امام خامنه‌ای: «ماه مبارک رمضان برای ما درسهائی دارد؛ از قبیل درسهائی که انسان در یک تمرین عملی ویک کار دسته‌جمعی بزرگ فرا میگیرد».
نظرات کاربران
UserName