پرورش زنبور عسل
منطقه ی فیروز آباد به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی مناسب و تنوع گیاهی متنوع ، شرایط مناسبی را برای زنبور داران فراهم کرده است. شهرستان فیروز آباد در نزدیکی روستای باوریان با 9000 کلونی سالانه 56تن تولید عسل دارد.
عکس: حدیث فقیری
نظرات کاربران
UserName