آهنگری سنتی؛ هنری رو به خاموشی
«آهنگری سنتی» از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که در « بازار آهنگران قزوین » از چندین سال پیش از آن برای ساخت ابزار و‌ادوات کشاورزی، دامداری و مایحتاج زندگی مردم استفاده می شده است. داس، وسایل شخم‌زنی، تبر، چکش، ساتور، تیشه، میخ طویله، نعل، ابزار بافت قالی، زنجیر، انواع قیچی، جوالدوز، چفت، حلقه و میخ در، قفل و کلید و سیخ تنور از جمله وسایل پرکاربرد زمان‌های قدیم بود که این هنرمندان چیره‌دست ابزار را تولید و با رونق به فروش می‌رساندند که امروزه به دلیل ورود ابزار و ماشین‌آلات جدید صنعتی این هنر رونق گذشته را ندارد و حتی می‌توان گفت در حال رکود و گوشه‌گیری از جرگه صنایع است.
عکس: حدیث فقیری
نظرات کاربران
UserName