عبور از رودخانه با پوست گوسفند
گَزِستان روستایی درشهرستان کوهرنگ، بخش « بازُفْتْ » و در استان چهارمحال و بختیاری است. این روستا در سال های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته ولی با وجود تغییر نسبی بافت بیرونی و داخلی، آئین و سنت های این روستاییان و سبک زندگی آنها تغییر عمده ای نداشته است. عشایر این منطقه برای عبور از رودخانه از پوست گوسفندان بَلَمْ ساخته و ازآن عبور می کنند. اغلب عشایر منطقه از این وسیله برای عبور و مرور از رودخانه استفاده می کنند.
عکس: نیلوفر رخشان
نظرات کاربران
UserName