بازار سبزی خیابانی بانه
تعداد زیادی از این گیاه فروشان را زنانی تشکیل می‌دهند که نان آور خانواده هستند و برای تامین خرج و مخارج زندگی در این مکان اقدام به فروختن گیاهان خوارکی می‌کنند.
عکس: بختیار صمدی
نظرات کاربران
UserName