تذهیب جلد
اثر قدیمی جلد لاکی منقش به نگاره های تذهیبی بسیار نفیس
نظرات کاربران
UserName