گاو خونی
تالاب بین المللی گاوخونی اصفهان بعد از نزدیک به 15 سال فروردین امسال بر اثر بارندگی‌ها و جاری شدن آب رنگ حیات به خود گرفت؛ اما با اتمام بارندگی‌ها، ورود آب به گاوخونی نیز متوقف شد؛ جریان فعلی زاینده‌رود نیز در حدی نیست که به گاوخونی برسد، در حال حاضر تنها آبی که وارد گاوخونی می‌شود پساب منطقه است و به نظر نمی‌رسد با شرایط فعلی، گاوخونی همانند سایر تالاب‌های کشور احیا شود. با اینحال امید می رود که شرایط تالاب به سمت احیا پیش برود.
عکس: حمیدرضا نیکومرام
نظرات کاربران
UserName