همایش سران طواف شمال شرق کشوردر مراوه‌تپهی
همایش سران ایلات و طوایف شمال شرق کشور در مراوه‌تپه استان گلستان با حضور عشایری از استان های مختلف برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName