بسته بندی متفاوت و جالب پیتزا
میشه گفت از ریختن سس پیتزا روی لباس هم جلوگیری می کنه!
با فراگیر شدن مصرف پیتزا و قرار گرفتن آن در رژیم غذاییِ خانواده، برخی از برندها به تبلیغ روی جعبه پیتزا روی آوردند. باید دید روی این رسانه جدید چه خلاقیتهایی می شود پیاده کرد!
نظرات کاربران
UserName