مسجد شاه‌عباس اصفهان
هرگاه به این نقطه می‌رسم، سرم را بالا می‌کنم و انگشت به دهان می‌مانم. ناز شست استاد علی‌اکبر اصفهانی، خالقِ این شاهکارِ جاویدان.
نظرات کاربران
UserName