مسابقه انتخاب بهترین رنجر
رقابت رنجرها
افراد حاضر به گروه های دو نفره تقسیم می شوند. دویدن طولانی، وزنه برداری، شنا، تیراندازی، عبور از موانع سخت و بسیاری دیگر از چالش ها از کارهایی است که شرکت کنندگان برای رنجر شدن باید آنها را پشت سر بگذارند.
نظرات کاربران
UserName