اجرای‌ارکسترملی درمیدان‌گنجعلی‌خان‌کرمان
ارکستر ملی ایران برای نخستین بار و با خوانندگی سالارعقیلی شامگاه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸درمیدان تاریخی گنجعلیخان کرمان به روی صحنه رفت.
نظرات کاربران
UserName