جهادگران
همزمان با سیل استان لرستان و به جا ماندن گل و لای در خانه و تخریب منازل، گروهی از بسیجیان و نیرو های جهادی برای کمک به مردم پلدختر و شهر های اطراف عازم این استان شدند. با گذشت 26 روز از سیل ، آنها هنوز در حال پاکسازی شهر از گل و لای به جای مانده هستند. به گفته بعضی از مسئولین محلی اگر حضور این افراد نبود ماه ها پاک کردن شهر به طول می انجامید و امداد رسانی را مختل میکرد. بعضی از این افراد طلاب کشورهای خارجی هستند که به کمک مردم ایران آمده اند و از زمان سیل تا به حال به خانه خود باز نگشته اند.
نظرات کاربران
UserName