عشق به تو
هیچ میدانی
که من در قلب خویش ،
نقشی از عشق تو
پنهان داشتم...!؟

فروغ فرخزاد
نظرات کاربران
UserName