مسافرت با همسطح
امام صادق عليه السلام در پاسخ به شهاب بن عبد ربّه درباره بخشش به برادران در مسافرت فرمود : اى شهاب ! اين كار را مكن ؛ زيرا اگر تو گشاده دستى كنى و آنها نيز [از روى ناچارى ]گشاده دستى كنند ، به آنان اجحاف كرده باشى و اگر خود دارى كنند، آنان را خوار و خجلت زده كرده باشى ؛ پس با افراد هم سطح خودت همسفر شو، با هم سطح خود همسفر شو .
نظرات کاربران
UserName